Prijali sme nového kolegu. Hurá. A teraz hor sa na zaúčanie.

Share | Download(Loading)