Základná programátorská konštrukcia IF-ELSE často vystrkuje svoje rožky pri hľadaní chýb. Pozrieme sa na možnosti, ako sa s ňou vysporiadať.

Share | Download(Loading)